Dự án nhà máy điện rác Thanh Hóa - công suất 1000 Tấn/Ngày

03/07/2019