Dự án nhà máy điện rác Phú Thọ - công suất 1000 Tấn/Ngày

21/08/2019