Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn - công suất 4000 Tấn/Ngày

22/07/2019